Onze missie

In ’t kort: andere mensen en bedrijven helpen hun persoonlijke of bedrijfsdoelen en objectieven realiseren door het coachen, leiden, adviseren.

Wil je beter begrijpen wat we hiermee bedoelen? Lees dan hieronder verder.

Wij willen we een duurzame en betrouwbare leverancier zijn van diensten en dit vanuit de eigenheid en sterktes van elke medewerker.

Onze klanten willen we bijstaan door hun als individu te helpen hun persoonlijke doelstellingen te bereiken vanuit een individuele coaching en zo tot ont-plooing te laten komen.

Voor onszelf willen we uitdagende opdrachten waar we gemotiveerd door blijven en een balans behouden op mentaal, somatisch, familiaal en financieel gebied, én verder groeien op veel van deze gebieden.

Onze visie

Wij stellen onze visie bij gezien we besloten hebben onze diensten in bijberoep te leveren.

Herwerkte visie komt binnenkort.

Onze strategie

Om onze missie en visie professioneel meer vorm te geven, hebben we ons bedrijf MC2yB opgericht.

We zijn een jong bedrijf met jarenlange ervaring in het leiden en coachen van teams in de IT-afdeling van grote bedrijven. Door van in het begin betrokken te zijn en actief mee te helpen denken en bouwen aan de nieuwe organisatie, weten we dat deze heftige periodes boeiend, leerrijk en verhelderend zijn. We hebben ook ervaren dat deze veranderingen mee helpen tot stand brengen, ons aantrekt. Onze voorkeur gaat dus uit naar bedrijven die gedurende een fase van grote transformatie teamleads, people managers of coaches nodig hebben om mee te helpen bouwen aan hun nieuwe toekomst.

Sedert eind 2020 mag Peter zich “NLP master” noemen. Samen met de vele jaren bedrijfservaring als people manager, start hij een avondpraktijk levenscoach voor particulieren.

Voor onze klanten willen we een rust-gevende, evenwicht-vindende omgeving bieden om zich beter te kunnen her-bronnen en te ont-plooien en op die manier een kader te bieden om onze coaching te leveren. 

En last but not least weten we dat de meerwaarde van onze Belgische – Braziliaanse identiteit, inclusief het Portugees ook mogelijkheden bieden, die we momenteel nog niet ontgonnen hebben in een professionele context.

Onze waarden

Wat wij belangrijk vinden in de omgang met klanten, leveranciers en éénieder:

Integer zijn, wat voor ons betekent: eerlijk en betrouwbaar zijn.

Door open dialoog, duidelijke afspraken maken en er alles aan doen om deze na te komen. Lukt het toch niet, tijdig bespreken.

Verantwoordelijkheid nemen voor acties en beslissingen.

Het hebben van aandacht en eerbied (respect) voor zichzelf en de ander. Respect tonen betekent voor ons het zich zo uitdrukken dat de andere persoon het gevoel kan krijgen aanvaard te worden als een waardig en waardevol mens.

Persoonlijk kunnen groeien en zich ont-plooien.

In harmonie, in balans zijn.

Betrokken zijn en oplossingen zoeken.

We zijn ons sterk bewust van onze waarden en beseffen dat deze een belangrijke driver zijn.

Heb je een vraag of bedenking? Laat een berichtje achter via info@MC2yB.be