Onze missie

Wij vinden het belangrijk dat ieder zijn eigen leven in handen kan nemen. Op basis van onze kennis, ervaringen en inzichten willen wij ook andere mensen helpen hun eigen pad bewust te kiezen (mentaal) of je pad te betreden (medische voetverzorging) en zo de veerkracht te vinden om verder te gaan, net zoals wij dit ook telkens (terug)gevonden hebben.

Zo willen we onze klanten bijstaan door hun als individu te helpen hun persoonlijke doelstellingen te bereiken vanuit individuele coaching, inspiratie-momenten en voetverzorging.

Zo willen wij een duurzame en betrouwbare leverancier zijn van diensten, dit vanuit de eigenheid en sterktes van elke medewerker.

Voor onszelf willen we uitdagende opdrachten waar we gemotiveerd door blijven en een balans behouden op mentaal, somatisch, familiaal en financieel gebied, én uiteraard zelf ook verder groeien op deze gebieden.

Wil je beter begrijpen wat we hiermee bedoelen? Lees dan hieronder verder.

Onze visie

Andere mensen helpen zichzelf te ont-wikkelen en groeien is voor ons een belangrijke drijfveer in ons leven: dit zowel mentaal (1) als fysiek (2).

Mentaal: je pad bewust kiezen en zo objectieven realiseren, hierbij helpen we jou als coach / inspirator bij het definiëren van je persoonlijke doelen en het je begeleiden bij jouw eigen groei en inzichten om je interne hindernissen te overwinnen.

De ont-plooing zien wij gebeuren vanuit de methodiek die we hanteren bij individueel coachen: “Onwikkelingsgericht coachen” (Dr.Rudy Vandamme) waarbij we aan de slag gaan met enerzijds jouw aanmelding (jouw project waarop je wil gecoacht worden)

Daarnaast willen wij door het organiseren van info-momenten (zowel on-line als in persoon) organiseren waarbij wij als inspirator spreken vanuit onze eigen kennis, ervaring en inzichten.

Fysiek: om je pad te betreden is het belangrijk dat jouw voeten in goede staat zijn. Als medische voetverzorger behandelen  en verzorgen we jouw aandoeningen zoals eelt, kloven, kalknagels, schimmelnagels, ingegroeide nagels en andere pijnlijke aandoeningen. Onze voetmassage optioneel inbegrepen.

Onze strategie

Onze missie willen wij realiseren op een structurele en professionele manier.

Voor medewerkers binnen bedrijven werken we hieraan via onze (hoofd)job in vast dienstverband.

Voor individuen die komen op eigen initiatief (en dus niet gestuurd worden) werken wij via ons bedrijf MC2yB dat we daarvoor hebben opgericht in 2019.

We zijn een jong bedrijf met meer dan 15 jaar ervaring in het leiden en coachen van teams in kleine en grote ondernemingen.

Sedert eind 2020 mag Peter zich ook “NLP master” noemen.  Voor de individuele coaching hanteren we de methodiek “Ont-wikkelingsgericht Coachen”.

Wilce heeft enkele jaren ervaring in medische voetverzorging.

Voor onze klanten willen we een rust-gevende, evenwicht-vindende omgeving bieden om zich beter te kunnen her-bronnen en te ont-plooien en op die manier een kader te bieden om onze diensten te leveren. 

En last but not least biedt onze gemengde Belgisch – Braziliaanse identiteit een meerwaarde waardoor we nog meer mensen kunnen bereiken.

Onze waarden

Wat wij belangrijk vinden in de omgang met klanten, leveranciers en éénieder:

Integer zijn, wat voor ons betekent: eerlijk en betrouwbaar zijn.

Door open dialoog, duidelijke afspraken maken en er alles aan doen om deze na te komen. Lukt het toch niet, tijdig bespreken.

Verantwoordelijkheid nemen voor acties en beslissingen.

Het hebben van aandacht en eerbied (respect) voor zichzelf en de ander. Respect tonen betekent voor ons het zich zo uitdrukken dat de andere persoon het gevoel kan krijgen aanvaard te worden als een waardig en waardevol mens.

Persoonlijk kunnen groeien en zich ont-plooien.

In harmonie, in balans zijn.

Betrokken zijn en oplossingen zoeken.

We zijn ons sterk bewust van onze waarden en beseffen dat deze een belangrijke driver zijn.

Heb je een vraag of bedenking? Laat een berichtje achter via info@MC2yB.be