Onze missie

In ’t kort: andere mensen en bedrijven helpen hun persoonlijke of bedrijfsdoelen en objectieven realiseren door het coachen, leiden, adviseren.

Wil je beter begrijpen wat we hiermee bedoelen? Lees dan hieronder verder.

Voor onze bedrijfsklanten willen we een duurzame en betrouwbare leverancier zijn van diensten zoals het geven van coaching en brengen van leiderschap en people management, met als doel de objectieven van het bedrijf mee te helpen realiseren via de medewerkers, en dit vanuit de eigenheid en sterktes van elke medewerker.

Onze particuliere klanten willen we bijstaan door hun als individu te helpen hun persoonlijke doelstellingen te bereiken vanuit een individuele coaching en zo tot ont-plooing te laten komen.

Voor onszelf willen we uitdagende opdrachten waar we gemotiveerd door blijven en een balans behouden op mentaal, somatisch, familiaal en financieel gebied, én verder groeien op veel van deze gebieden.

Onze visie

Vanuit onze missie en overtuiging dat onze waarden en aanpak het verschil maken, willen we op freelance basis ons werk verder zetten. Dit zal ons de mogelijkheid geven meer te kiezen voor de activiteiten waar we voldoening uit halen en zo meer gefocust een antwoord te geven aan onze missie.

Wij maken het verschil door integer te zijn, door het inleven in de doelstellingen en waarden van de klant, het met eerbied geven van feedback, het betrokken zijn en oplossingen mee helpen zoeken, door het maken van duidelijke afspraken om elkaars verwachtingen juist te krijgen om van hieruit onze diensten te leveren en tevreden kunnen samenwerken met het doel een vertrouwensvolle relatie op te bouwen met onze klanten.

Een organisatie is een team van individuen, van mensen, contractueel gebonden. Door het meer valoriseren van het potentieel dat in elke medewerker aanwezig is, vaak reeds in bloei, soms nog verscholen, kan een organisatie groeien. We nemen graag telkens opnieuw de uitdaging aan om (verborgen) talenten (nog) meer te laten bloeien en zo samen met de nodige motivatie van medewerkers tot een maximaal renderende organisatie te komen.

Onder het motto, in een wereld van verandering is stilstaan achteruit gaan, vinden we het belangrijk dat we onszelf continue kunnen bijscholen en groeien, zodanig dat onze inzichten ruimer en dieper blijven worden. De kennis en ervaring aanscherpen die dan weer ten goede komt van onze werking bij onze klanten.

We doen ons werk graag goed, zodanig dat we er tevreden over kunnen zijn. Door de verwachtingen van de klant te kennen zorgen we ervoor dat het resultaat ook naar de normen van de klant, de nodige kwaliteit heeft. We vinden het immers belangrijk op eenzelfde golflengte te zitten.

Vanuit TEAM-denken (Together Everyone Achieves More) staan we open voor samenwerkingsverbanden met andere bedrijven waarbij we elkaar kunnen versterken en nog meer meerwaarde aan onze klanten kunnen bieden.

Waar we verder willen op werken is hoe onze kennis van het Portugees en ervaring met Brazilië meer aandeel kan krijgen in onze activiteiten.

Onze strategie

Om onze missie en visie professioneel meer vorm te geven, hebben we ons bedrijf MC2yB opgericht.

We zijn een jong bedrijf met jarenlange ervaring in het leiden en coachen van teams in de IT-afdeling van grote bedrijven. Door van in het begin betrokken te zijn en actief mee te helpen denken en bouwen aan de nieuwe organisatie, weten we dat deze heftige periodes boeiend, leerrijk en verhelderend zijn. We hebben ook ervaren dat deze veranderingen mee helpen tot stand brengen, ons aantrekt. Onze voorkeur gaat dus uit naar bedrijven die gedurende een fase van grote transformatie teamleads, people managers of coaches nodig hebben om mee te helpen bouwen aan hun nieuwe toekomst.

Tegen juni 2020 heeft Peter zijn 2-jarige opleiding “NLP master” afgerond. Samen met de vele jaren bedrijfservaring als people manager, start hij een avondpraktijk levenscoach voor particulieren.

Voor onze klanten willen we een rust-gevende, evenwicht-vindende omgeving bieden om zich beter te kunnen her-bronnen en te ont-plooien en op die manier een kader te bieden om onze coaching te leveren. 

En last but not least weten we dat de meerwaarde van onze Belgische – Braziliaanse identiteit, inclusief het Portugees ook mogelijkheden bieden, die we momenteel nog niet ontgonnen hebben in een professionele context.

Onze waarden

Wat wij belangrijk vinden in de omgang met klanten, leveranciers en éénieder:

Integer zijn, wat voor ons betekent: eerlijk en betrouwbaar zijn.

Door open dialoog, duidelijke afspraken maken en er alles aan doen om deze na te komen. Lukt het toch niet, tijdig bespreken.

Verantwoordelijkheid nemen voor acties en beslissingen.

Het hebben van aandacht en eerbied (respect) voor zichzelf en de ander. Respect tonen betekent voor ons het zich zo uitdrukken dat de andere persoon het gevoel kan krijgen aanvaard te worden als een waardig en waardevol mens.

Persoonlijk kunnen groeien en zich ont-plooien.

In harmonie, in balans zijn.

Betrokken zijn en oplossingen zoeken.

We zijn ons sterk bewust van onze waarden en beseffen dat deze een belangrijke driver zijn.

Heb je een vraag of bedenking? Laat een berichtje achter via info@MC2yB.be